Organisatie jeugdwerk in Het Lichtbaken

Oppaskring

Er is oppaskring voor kinderen van 0-4 jaar. De oppaskring wordt elke zondagmorgen aangeboden tijdens de kerkdienst.

Kinderkring

Voor kinderen van groep 1 t/m groep 6 van de basisschool.
De kinderkring wordt elke zondagmorgen aangeboden tijdens de kerkdienst. Er zijn 3 groepen:
Groep A: Groep 1 en 2 van de basisschool
Groep B: Groep 3 en 4 van de basisschool
Groep C: Groep 4 en 5 van de basisschool

Voor groep A en B is er wekelijks kinderkring
Voor groep C is er wekelijks kinderkring m.u.v. de eerste zondag van de maand.

 

Jongerenkring groep 1

Voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool.
Jongerenkring groep 1 komt om de vrijdagavond bij elkaar van 19:30 uur tot 21:00 uur.

Jongerenkring groepen 2-5

Voor jongeren vanaf de brugklas t/m 16 jaar.
Jongerenkring groepen 2-5 komen elke dinsdagavond bij elkaar van 19:00 uur tot 20:30 uur

Alpha youth

Na de jongerenkring wordt de jongeren een Alpha youth cursus aangeboden.

 

Eetkringen

Jongeren van 16-21+
Aansluitend aan de Youth Alpha cursus vormen de jongeren van 16+ een eetkring.
Er zijn meerdere eetkringen. De eetkringen komen 1x per maand bij elkaar bij een vast gastgezin uit de gemeente.

De volledige organisatie en de doelen die wij ons gesteld hebben voor ons jeugdwerk zijn samengebracht in ons jeugdplan. Dit plan is op te vragen bij onze jeugdwerker.
Ook voor vragen of informatie over het kinder- en jongerenwerk in Het Lichtbaken kun je terecht bij de jeugdwerker:

Greetje van der Horst
jeugdwerker@delichtzijde.nl
Tel: 06 83796917