Zondagmorgen 4 december 2022

Zondagmorgen 4 december zijn er twee kerkdiensten:

  • Om 9:30 uur in Het Kompas
  • Om 11:00 uur in De Lichtzijde

Orde van dienst – 9:30 uur Het Kompas

Livestream – YouTube / Kerkomroep

Aanvang – De dienst begint om 9:30 uur

Locatie – De dienst wordt live uitgezonden vanuit Het Kompas – Piet Heinplein 13, Zoetermmer

Collecte – De Spil – U kunt hier uw gift geven.

Voorganger – De dienst wordt geleid door Ds. Adriaan van Langevelde

Thema: ls twijfel soms de kop opsteekt…

Liturgie:

Welkom
Mededelingen
Moment van stilte voor persoonlijk gebed
Zingen: Onze hulp en onze verwachting (Sela)
Zingen: Gezang 433 vers 1, 4 en 5 (Liedboek 2013)
Leefregel: 1 Johannes 3 vers 1 – 5 (NBV21)
Zingen: Gezang 439 vers 1 en 3 (Liedboek 2013)
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Lucas 1 vers 5 – 25 (NBV21)
Zingen: Gezang 464 vers 1 – 3 (Liedboek 2013)
Schriftlezing: Lucas 1 vers 26 – 38 (NBV21)
Zingen: Gezang 464 vers 4 (Liedboek 2013)
Kindermoment met kinderlied
Kinderen gaan naar de kinderkring
Verkondiging: Als twijfel soms de kop opsteekt…
Zingen: Verwachten (Sela)
Informatie over de Alphacursus
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Gezang 464 vers 6, 7 en 10 (Liedboek 2013)
Zegen met gezongen amen

Orde van dienst – 11:00 uur De Lichtzijde

Livestream – YouTube / Kerkomroep

Aanvang – De dienst begint om 11:00 uur

Locatie – De dienst wordt live uitgezonden vanuit De Lichtzijde – Broekwegzijde 196, Zoetermeer

Collecte – De Spil – U kunt hier uw gift geven.

Voorganger – De dienst wordt geleid door broeder Fokke Pathuis en Jaap van Sliedrecht

Thema: Je bent geliefd… Juist jij!

Liturgie:

Intro: luisterlied van Renee Klijnsma ‘Wat mooi dat jij er bent’
Welkom en mededelingen
Aansteken 2e adventskaars + gedichtje
Moment van stilte (gebed)
Zegenbede (votum en groet)
Lofprijzing (over uitzien, verwachten…):
– Psalm 27 Wacht op de Heer (Psalm Project)
– Verwachten (Sela)
Alpha cursus 2023: Wat is Alpha? Voor wie is Alpha? Doe je mee?!…
Gemeentegebed
Kindermoment (Greetje), met weer een leuke vlog van Sepp en Ruben! 😊
Projectlied ‘Komt als kind in onze nacht’

Deel 1
– Bijbellezing uit Lucas 1: 26-38
– Preek –  Over dromen en verwachtingen
– Lied Who Am I (Casting Crowns)

Deel 2
– Bijbellezing uit Lucas 1 : 46 – 55
– Preek – Ingeschakeld in Gods plan
– Lied You Say (Lauren Daigle), met de Nederlandse vertaling erbij op de beamer

Alpha cursus 2022: Persoonlijk verhaal
Gebed
Collecte
Zingen: Hier is mijn hart Heer (Opwekking 802)
Zegen
Outtro: Lied: Maria, had je door (Sela)