Zondagmorgen 25 februari 2024

Orde van dienst – 09:30 uur in Het Kompas – Doopdienst

Livestream: YouTube / Kerkomroep

Aanvang: De dienst begint om 09:30 uur

Locatie: De dienst is live te bezoeken en wordt uitgezonden vanuit kerkgebouw Het Kompas, Piet Heinplein 13, 2712 KC Zoetermeer.

Voorganger: De dienst wordt geleid door Ds. Arrie Mak

Thema: Mijn keuze, Gods plan
Wij mensen zijn geboren plannenmakers. Elke dag maken we wel plannen voor allerlei zaken die geregeld moeten worden. En soms vinden die plannen doorgang, maar soms ook helemaal niet. In Spreuken 16 vers 9 lezen we: ‘Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat.’ Wat betekenen deze woorden voor ons dagelijks leven? Zondagmorgen horen we meer daarover…

Collecte: De collecte in bestemd voor de Kerk. U kunt hier uw gift geven. 

Kinderkring: ‘s Ochtends is er voor kinderen van 0-3 jaar oppaskring beschikbaar. Voor de kinderen uit groep 1 t/m 6 is er tijdens de dienst kinderkring.

Liturgie:

Welkom en mededelingen
Zingen: Wees stil voor het aangezicht van God | Opwekking 464
Moment van stilte
Votum en groet
Zingen: Lof aan de Heer, elk moet het weten | DNP Psalm 105: 1 en 3
Gebed
Doop
– Onderwijs over de doop
– Zingen: Doop | Sela
– Gebed
– Vragen aan de ouders
– Doopbediening
– Zingen: Gods zegen voor jou | Sela
– Vragen aan de gemeente
– Namen inschrijven in het doopboek
– Felicitaties en overhandigen doopkaart + cadeau
Kinderlied en kindermoment
Bijbel lezen: Spreuken 16: 1-9
Preek: Mijn keuze, Gods plan…
Zingen: Heer, U bent mijn leven | Gereformeerd Kerkboek 177
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Ik zal er zijn | Opwekking 770
Zegen

Zondagavond 25 februari 2024

Orde van dienst – 18:30 uur in Het Kompas – Vesperviering

Livestream: YouTube / Kerkomroep

Aanvang: De dienst begint om 18:30 uur

Locatie: De dienst is live te bezoeken en wordt uitgezonden vanuit kerkgebouw Het Kompas, Piet Heinplein 13, 2712 KC Zoetermeer.

Voorganger: De dienst wordt geleid door Ds. Arrie Mak

Thema:

Collecte: De collecte in bestemd voor de Kerk. U kunt hier uw gift geven. 

Liturgie:

Orgelspel: Adagio Nr. 1 Opus 57  J.C.H. Rinck (1770-1846)
Welkom
Votum en Groet
Inleiding op psalm 25
Zingen: Psalm 25: 1, 2 en 3
Gebed
Zingen: Het woord dat u ten leven riep | Liedboek 316
Bijbel lezen: Matteüs 17: 1-9
Zingen: Christus staat in majesteit | Liedboek 545
Bijbel lezen: 2 Petrus 1: 1-11
Zingen: Geef vrede door van hand tot hand | Liedboek 1014
Bijbel lezen: 2 Petrus 1:12-21
Zingen: Komt ons in diepe nacht ter ore | Liedboek 489
Overdenking
Zingen: Gij zijt in glans verschenen | Liedboek 543
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ga maar gerust | Sytze de Vries
Zegen
Orgelspel: Der Tag ist hin, mein Jesu bei mir bleibe J.C. Oley (1738-1789)