Zondagmorgen 19 maart 2023

Orde van dienst – 09:30 uur in Het Kompas

Livestream: YouTube / Kerkomroep

Aanvang: De dienst begint om 09:30 uur

Locatie: De dienst is live te bezoeken en wordt uitgezonden vanuit Het Kompas, Piet Heinplein 13 te Zoetermeer

Voorganger: De dienst wordt geleid door onze eigen dominee Arrie Mak

Thema: ‘Wie is Hij? Ik ben het brood dat leven geeft!’
Jezus zegt dat Hij het brood is dat leven geeft en dat Hij uit de hemel is neergedaald… Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. De omstanders van Jezus begrepen zijn woorden niet en velen dropen af. Begrijpen jij en ik deze woorden van Jezus? En zo ja, wat doen we ermee?

Collecte: De collecte is bestemd voor de zending. U kunt hier uw gift geven. 

Kinderkring: In beide diensten wordt er gedurende een gedeelte van de dienst een speciaal programma buiten de kerkzaal voor de kinderen aangeboden in 3 groepen voor de basisschoolgroepen 1 tot en met 6. Daarnaast is er ook een oppaskring speciaal voor de kinderen van 0-3 jaar.

Liturgie:

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 17: 1 en 7
Zingen: Psalm 33: 1 en 6 (Nieuwe Psalmberijming)
Moment van stilte
Votum en groet
Zingen: Opwekking 876
Verootmoediging
Zingen: Opwekking 382
Gebed
Schriftlezing: Johannes 6: 25-51 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)
Zingen: Lied 653: 1, 2 en 6 (Liedboek voor de Kerken 2013)
Kindermoment + kinderlied: het projectlied
Preek: ‘Wie is Hij? Ik ben het brood dat leven geeft!’
Zingen: Sela – Ik ben
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 820
Zegen