Zondagmorgen 1 oktober 2023

Orde van dienst – 09:30 uur in Het Kompas

Livestream: YouTube / Kerkomroep

Aanvang: De dienst begint om 09:30 uur

Locatie: De dienst is live te bezoeken en wordt uitgezonden vanuit kerkgebouw Het Kompas, Piet Heinplein 13, 2712 KC Zoetermeer

Voorganger: De dienst wordt geleid door kerkelijk werker onze Fokke Pathuis.

Collecte: De collecte in beide diensten is bestemd voor het Missionair werk van Het Lichtbaken. U kunt hier uw gift geven. 

Als gemeente Het Lichtbaken willen we graag missionair bezig zijn in Zoetermeer en daarbij gericht op wat er in de samenleving gebeurt. Naar buiten gericht dus, als een Lichtbaken om iets te laten zien van het Licht en de grootheid van God.

Dit doen we door het ondersteunen van projecten en activiteiten in de stad Zoetermeer en ook daarbuiten, zoals:
• Het organiseren van de Open Kerk in onze beide kerkgebouwen, voor iedereen die behoefte heeft aan contact, een praatje of beter gezegd gehoord wil worden
• Nederlands Babbelen gericht op de vluchtelingen, die onder de inzet en coördinatie van Wilma van Hengel met diverse vrijwilligers, een plek vinden om gezien te worden, Nederlands te oefenen, maar ook om gehoord te worden of met woord en daad worden geholpen.
• Het werk van dominee Arrie en Wilma als geestelijk verzorgers in de plaatselijke ziekenhuis- en verpleeghuizen.
• Het werk van Marianne in Oekraïne met daarbij het verlangen om daadwerkelijk samen met de plaatselijke kerk in Oekraïne een gezinshuis voor gehandicapte kinderen op te zetten.

Kinderkring: ‘s Ochtends is er voor kinderen van 0-3 jaar oppaskring beschikbaar. Voor kinderen van groep 1 t/m 6 is er tijdens de dienst kinderkring.

Thema: ‘Neem je plek in in Gods wereld!’

Hoe reageer je als je het moeilijk krijgt in je leven, of dat zelfs je levensperspectief onzeker is? Esther is koningin van Perzië geworden, en krijgt te horen dat haar volk in het voortbestaan bedreigd wordt. Welke opties heeft zij om haar volk tegemoet te komen? Zal zij in de bres kunnen springen voor haar volk, of is dat voor haar niet mogelijk? Tijdens dienst zullen we stil staan hoe zij tot een beslissing in dit dilemma komt.

Liturgie:

Welkom
Mededelingen
Moment van stilte
Votum en groet
Zingen: Psalm 146: 3, 4 en 8 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: Vertel het aan de Mensen – Elly & Rikkert
Lezing: Ester 3: 13 – 4: 17 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)
Zingen: Psalm 35: 8 en 10 (Gereformeerd Kerkboek)
Verkondiging n.a.v. Ester 4: 13 – 14 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)
Zingen: Opwekking 868
Gebed en voorbeden
Collecte
Belijdenis: 1 Petrus 4: 1 – 11 (Bijbel in Gewone Taal)
Zingen: Opwekking 697
Zegen en als gezongen Amen: Gezang 456: 3 (Liedboek voor de Kerken 1973)

Zondagmorgen 1 oktober 2023

Orde van dienst Light@11 – 11:00 uur in De Lichtzijde

Livestream: YouTube / Kerkomroep

Aanvang: De dienst begint om 11:00 uur en de koffie staat van 10.30 uur klaar

Locatie: De dienst is live te bezoeken en wordt uitgezonden vanuit kerkgebouw De Lichtzijde, Broekwegzijde 196, 2725 PE Zoetermeer

Voorganger: De Light@11 dienst wordt geleid door onze kerkelijk werker Fokke Pathuis en Kevin Leuhof.

Thema: ‘Pak je plek in Gods wereld!’

Hoe reageer je als je het moeilijk krijgt in je leven, of dat zelfs je levensperspectief onzeker is?

In de Light@11-dienst gaat het over Ester, een jong meisje dat koningin van Perzië is geworden in een vreemde wereld voor haar. Ze krijgt te horen dat haar volk in het voortbestaan bedreigd wordt. Zal zij in de bres kunnen springen voor haar volk, of is dat voor haar niet mogelijk? Welke opties heeft zij om haar volk tegemoet te komen?

In de dienst willen we stil staan hoe zij tot een beslissing in dit dilemma komt, maar ook de vraag over welke keuzes maak jij als er een beroep op je wordt gedaan, bijvoorbeeld op moeilijke momenten in je leven?

Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar en de dienst begint om 11.00 uur. Ben jij erbij?

Kinderkring: ‘s Ochtends is er voor kinderen van 0-3 jaar oppaskring beschikbaar. Voor kinderen van groep 1 t/m 6 is er tijdens de dienst kinderkring.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Votum en groet
Gebed
Zingen: Opwekking 461
Zingen: Opwekking 868
Kinderlied: Vertel het aan de Mensen – Elly & Rikkert
Kindermoment
Kinder naar kinderkring
Getuigenis
Schriftlezing: Ester 3:13 – 4:17 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)
Zingen: Eén woord is genoeg – Sela
Verkondiging n.a.v. Ester 3: 14 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)
Zingen: Opwekking 687
Gebed en voorbeden
Collecte Missionair Werk Het Lichtbaken
Zingen: Opwekking 798
Zegen
Zingen: Lied 416 (Liedboek voor de Kerken 2013)