Zondag – 14 augustus

Livestream – YouTube / Kerkomroep

Aanvang – De dienst begint om 9:30 uur

Locatie – de dienst wordt uitgezonden vanuit De Lichtzijde – Broekwegzijde 196, Zoetermeer

Collecte – We collecteren vandaag voor Missionair werk (Perron 1). U kunt hier uw gift geven.

Liturgie – De dienst wordt geleid door ds. Pieter Boom

Welkom
Paaskaars aansteken
Mededelingen
Moment van stilte
Votum en groet
Zingen: Gereformeerd kerkboek 111: 1, 6
Leefregel
Zingen: Opwekking 244
Gebed
Lezen: Spreuken 1: 1-9
Zingen: Opwekking 689
Kindermoment
Kinderlied
Preek
Zingen: Opwekking 312
Gebeden
Collecte
Zingen: Liedboek voor de Kerken 326: 1, 2, 5
Zegen

—————————————————–