Het Lichtbaken is een samenwerkingsgemeente in Zoetermeer. Een samenwerking tussen de Nederlandse Gereformeerde Kerk (voorheen 2 kerken Nederlandse Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) en Christelijke Gereformeerde Kerk. Onze gemeente heeft een grote groep jongeren maar ook een grote groep 60-plussers. De gemeente wordt door bezoekers als ‘open’ en ‘warm’ ervaren. 

Het Lichtbaken is een veelkleurige, eigentijdse gemeente waar mensen omzien naar elkaar en samen groeien. Maar dat doen we niet alleen voor onszelf. We willen ook een kerk zijn voor de stad Zoetermeer. We hebben een missie om met alle creativiteit en passie te vertellen over de liefde van Jezus. In woorden en zeker ook in daden. Daarom bekommeren we ons om de mensen om ons heen. We zijn uitnodigend in onze diensten en gericht op onze omgeving, ook doordeweeks. We werken samen met Schuldhulpmaatje, Oosterfaantje en Present. We zijn aan de slag met wijkvertegenwoordigers, de Voedselbank in het Kompas, Perron 1 en zoeken samenwerking met andere kerken in de stad.

We houden onze kerkdiensten afwisselend in De Lichtzijde aan de Broekwegzijde 196 en Het Kompas aan het Piet Heinplein 13 in Zoetermeer.