Wil je erover praten?

Uit de kast, uit de kerk?

Alweer een paar jaar geleden keken wij naar de documentaire “Ik ben er geen, ik ken er geen” van de EO.

In deze documentaire gaat de documentairemaker samen met domineeszoon Frans Blokhuis op pad om verhalen te horen over LHBTI+-jongeren die opgroeiden in de christelijke kerk. LHBTI staat voor Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender en Intersekse. De + staat voor al die andere mogelijke manieren waarop mensen zichzelf wat betreft geaardheid of genderidentiteit kunnen benoemen. We hebben het dus hier over geaardheid en identiteit, hoe je wordt geboren. Dit is geen kwestie van keuze, zoals in het verleden wel eens werd gedacht. Meestal worden jongeren zich rond de pubertijd bewust van zichzelf. Bij een LHBTI+-er volgt hier vaak ook een innerlijke strijd en wellicht een moment van ‘uit de kast komen’. Of en wanneer dit plaatsvindt hangt natuurlijk af van de persoon, maar ook van vele andere factoren, waaronder een veilige (kerkelijke) omgeving.

Hoe is het als LHBTI+-jongere om op te groeien in een kerk? Of om als openlijk LHBTI+-er een kerkgemeente te zoeken waar je welkom bent en je je thuis voelt? Welke vragen hebben LHBTI+-ers en is er genoeg ruimte om deze vragen te stellen? Voelen zij zich thuis in een christelijke gemeente? Of betekent ‘uit de kast’ ook meteen uit de kerk?

Deze documentaire heeft ons erg geraakt. Hierin werd pijnlijk duidelijk dat ‘de kerk’ (in het algemeen) vaak onbedoeld en in alle verlegenheid tekort schiet in hulp, liefde en acceptatie. De psychische stress die daarbij komt kijken heeft tot gevolg dat LHBTI+-ers vaak (stilletjes) verdwijnen uit kerk en, erger nog, verwijderd raken van God. God, zo vol liefde, die er juist in alle liefde voor hen wil zijn! Het heeft ons tot nadenken gezet.

Hoe zit dat in het Lichtbaken? Zijn wij een kerk waarin we open staan voor diversiteit en elkaar de ruimte geven in onze unieke weg naar God? Voelen mensen zich bij ons vrij om hierover te spreken? Is er een plek waar je met vragen naar toe kunt? Maar vooral, voel je je geliefd en geaccepteerd? Zowel door God als door Zijn gemeente?

Na een tijd van bezinning waarin we veel hebben gelezen en bijeenkomsten over dit onderwerp hebben bijgewoond kwam bij ons het idee op om in samenspraak met de kerkenraad een platform op te richten.

Het doel van ons platform is om een veilige plek te hebben waar in alle rust en vertrouwen over dit onderwerp gesproken kan worden. Een platform wat meerdere functies kent:

  • In de eerste plaats willen wij er voor een LHBTI+-persoon zijn, in welke fase dan ook. Wij willen in vertrouwen en vertrouwelijk luisteren. Als het gewenst is, willen wij naast de persoon staan en samen oplopen in de persoonlijke zoektocht naar wat God heeft bedoeld met jouw leven en je positie in kerk en maatschappij als LHBTI+-er.
  • Wij bieden daarnaast een plek in onze gemeente waar iedereen naar toe kan die vragen heeft over dit onderwerp of hierover wil praten. Hierbij kan je denken aan een LHBTI+-persoon, maar bijvoorbeeld ook een ouder, ouderling of gemeentelid die met dit onderwerp te maken heeft of er meer over wil weten. Wij hebben veel informatie verzameld, maar hebben ook contact met verschillende landelijke LHBTI+-stichtingen.
  • Daarnaast willen we elkaar ontmoeten rondom het thema LHBTI+ en met elkaar in gesprek gaan. Zo kunnen we ervaringen uitwisselen en kunnen we elkaar als gemeenteleden bemoedigen, waarderen en respecteren.

Ons doel is nadrukkelijk niet om beleid op te stellen. Dit is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Naast ons enthousiasme leeft bij u misschien ook het gevoel “Moeten wij mensen die zich identificeren als LHBTI+ wel een speciaal platform bieden? Zij horen er toch al bij? Bovendien is er een beleidsdocument opgesteld. Dat is toch duidelijk en klaar?” Wij snappen die eerste reactie. En ja, gelukkig zijn er mensen in onze gemeente die zich op dit onderwerp thuis voelen in onze gemeente! Maar in alle diversiteit van onze gemeenteleden is dit een groep die zich toch met enige regelmaat heeft afgevraagd “Ben ik eigenlijk wel ècht welkom in de kerk? Ben ik in mijn geaardheid wel goed genoeg voor God? Mag dit, kan dit? Mag ik een relatie aangaan en mag ik dan aan het avondmaal, zingen in de band, of een ambt vervullen?” Dit is een vaak moeilijke en eenzame weg.

Daarom denken wij dat het belangrijk is om binnen onze gemeente het gesprek weer te openen, met de ander en met elkaar. Respectvol en liefdevol. Om er echt voor elkaar te zijn, zoals ons is opgedragen! Een veilige gemeente is een plek waar we diversiteit omarmen en elkaar de ruimte geven in onze unieke weg met God. Laten wij moeilijke onderwerpen niet uit de weg gaan, maar samen biddend en werkend op pad gaan!

Wij hopen u hierbij duidelijkheid gegeven te hebben wat betreft ons platform.
Voelt u zich door dit onderwerp en/of deze uiteenzetting aangesproken, neem dan gerust contact met ons op! regenboog@lichtbakenzoetermeer.nl

Ook voor vragen kunt u bij ons terecht!

Een vriendelijke groet,

Het LHBI + platform

Hieronder kan je meer lezen over onze individuele leden!

Christel

Hi, ik ben Christel

Iedereen is welkom in de kerk.
Je bent goed zoals je bent!

Bekende uitspraken uit de kerk! Zo mooi!

Toch ligt dit voor mensen uit de groep LHBTI+ soms heel gevoelig omdat dit in de kerken voor hen niet zo voelt. Dat kan enorm pijnlijk zijn en nare gevolgen hebben. Wat heb ik verdrietige verhalen gehoord…

Ik ben blij met dit platform omdat ik geloof dat bij God iedereen welkom is!Met dit platform hoop ik dat onze gemeente voor iedereen een veilige kerk wordt, is en blijft waar je je welkom voelt om God te zoeken en te vinden! Samen mogen we hier vorm aan geven.

LHBTI+ platform Christel
LHBTI+platform Sanne

Sanne

Ik ben Sanne Sneeuw en ben al jaren lid van deze gemeente. Een tijd geleden zag ik een documentaire waarin jongeren aan het woord kwamen die onderdeel zijn van de lhbtiq+ gemeenschap.

Wat mij raakte was dat bijna alle jongeren in het programma aangaven dat ze zich binnen de kerk niet meer op hun gemak voelden. De vragen die ze hadden over hun geaardheid en het geloof bleven vaak onbeantwoord of werden zelfs genegeerd. Een aantal heeft daarom ook besloten om niet meer naar de kerk te gaan.   Ze voelden dat ze niet zichzelf kunnen zijn binnen de kerk.

Toen ik mijzelf in hun probeerde te verplaatsen werd ik heel verdrietig. Hoe erg moet het zijn om je niet geaccepteerd te voelen in de kerk omdat je anders bent dan heteroseksueel. De kerk….de plek waar iedereen welkom is.

Samen met de anderen in de commissie hebben we uiteindelijk besloten om het onderwerp meer bespreekbaar te maken binnen onze gemeente. Wat zou het mooi zijn wanneer we als gemeente, wat je geaardheid ook is, elkaar de ruimte kunnen geven en met elkaar op zoek gaan naar hoe Jezus wil dat wij leven.

Marlies

Hoi! Ik ben Marlies, 25 jaar en bijna 5 jaar in een relatie met Sofie. Ik ben betrokken bij het platform over LHBTI+’ers in het Lichtbaken. Dit is voor mij erg belangrijk.

Zelf heb ik dit vroeger in de kerk gemist. Ik dacht vaak dat ik er met mijn geaardheid niet mocht zijn of als ik er wel mocht zijn ik mij aan allerlei regels moest houden. Dit wil ik graag veranderen middels het platform.

Ik zou een toekomst willen waarbij het niet uit maakt wie of wat je bent en wij allemaal mogen zijn wie we zijn, zonder veroordeling. Daar gaan we in het platform mee aan de slag!

LHBTI+platform Annemarie

Annemarie

Als iemand die zelf op het LHBT+ spectrum valt, vind ik het belangrijk dat mijn lotgenoten allemaal mogen weten en ervaren dat ook zij Gods kinderen zijn, dat ze geliefd zijn en welkom in onze kerk.

Ik heb daar gelukkig zelf nooit aan getwijfeld, maar het idee alleen al dat anderen dat misschien wel doen is als een steek in mijn hart! Daarom vind ik dit platform belangrijk.Omdat ik wil dat iedereen zich welkom en geliefd voelt in Gods huis.

Annemarie

Greetje

Ik, Greetje van der Horst, zit in het LHBTI+ platform vanuit mijn functie als jeugdwerker. Ik vind het erg belangrijk dat onze gemeente een fijne en veilige plek is voor alle jongeren. Dat iedereen in de kerk volledig zichzelf kan en mag zijn en zich er thuis en geaccepteerd kan voelen. Dat iedereen gelijk behandeld wordt en zich volledig kan inzetten binnen Gods gemeente.

Ik geloof in een God bij wie dat ook zo is. Hij houdt van al Zijn kinderen, zoals we door Hem geschapen zijn. Samen vormen wij, met al onze kleuren en verschillen, het lichaam van Christus! Hoe gaaf is dat?!!

Marieke en Ingrid

Marieke

Ik ben Marieke Bos en ben al zeven jaar lid van deze gemeente.
Deze gemeente heb ik, samen met Ingrid mijn partner, gevonden na een zoektocht
naar een kerk waar wij volledig onszelf mogen zijn. Sinds dit jaar ben ik betrokken bij het platform, omdat het mij aan het hart gaat dat er nog steeds
mensen verdwijnen uit de kerk die voelen en ervaren dat ze er niet bij horen. Of dat je niet durft te zeggen dat je LHBT+ bent. Zelf heb ik dat ook ervaren en heel eerlijk, dat ervaar ik soms nog steeds. En dat is de reden dat ik wil laten zien dat je bij een gemeente kan en mag horen als LHBT+ er. Dat we met elkaar gemeente en uniek mogen zijn, geschapen naar Gods evenbeeld! Kijken naar elkaar door de ogen van Jezus, dat is wat ik
iedereen toewens!